Saturday, March 16, 2013

26 Kata Bijak Pepatah Arab

 

ﻣَﻦْ ﺳَﺎﺭَ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟﺪَّﺭْﺏِ ﻭَﺻَﻞَ-1 = Siapa berjalan di atas landasan maka akan sampai.

 ﻣَﻦْ ﺟَﺪَّ ﻭَﺟَﺪَ-2 = Siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapat apa yang diingini.

 ﻣَﻦْ ﺻَﺒَﺮَ ﻇَﻔِﺮَ - 3 = Siapa yang sabar dia beruntung.

 ﻣَﻦْ ﻗَﻞَّ ﺻِﺪْﻗُﻪُ ﻗَﻞَّ ﺻَﺪِﻳْﻘُﻪُ - 4 = Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya.

 ﺟَﺎﻟِﺲْ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﺼِّﺪْﻕِ ﻭَﺍﻟﻮَﻓَﺎﺀِ - 5 = Gaulilah orang yang mempunyai kejujuran dan tepat janji.

 ﻣَﻮَﺩَّﺓُ ﺍﻟﺼَّﺪِﻳْﻖِ ﺗَﻈْﻬَﺮُ ﻭَﻗْﺖَ ﺍﻟﻀِّﻴْﻖِ - 6 = Cinta pada teman itu, dapat dilihat pada waktu kesempitan.

 ﻭَﻣَﺎﺍﻟﻠَّﺬَّﺓُ ﺇِﻻَّ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺘَّﻌَﺐِ - 7 = Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan.

 ﺍﻟﺼَّﺒْﺮُ ﻳُﻌِﻴْﻦُ ﻋَﻠﻰَ ﻛُﻞِّ ﻋَﻤَﻞٍ - 8 = Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan.

 ﺟَﺮِّﺏْ ﻭَﻻَﺣِﻆْ ﺗَﻜُﻦْ ﻋَﺎﺭِﻓًﺎ - 9 = Cuba dan perhatikanlah, nescaya kamu akan menjadi orang berilmu.

 ﺍُﻃْﻠُﺐِ ﺍﻟﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤَﻬْﺪِ ﺇِﻟﻰَ ﺍﻟﻠَّﺤْﺪِ -  10 = Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahad.

 ﺑَﻴْﻀَﺔُ ﺍﻟﻴَﻮْﻡِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺩَﺟَﺎﺟَﺔِ ﺍﻟﻐَﺪِ - 11 = Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari.

 ﺍﻟﻮَﻗْﺖُ ﺃَﺛْﻤَﻦُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬَّﻫَﺐِ - 12 = Waktu itu lebih tajam daripada emas.

 ﺍﻟﻌَﻘْﻞُ ﺍﻟﺴَّﻠِﻴْﻢُ ﻓﻲِ ﺍﻟﺠِﺴِْﻢ ﺍﻟﺴَّﻠِﻴْﻢِ - 13 = Akal yang sihat itu ada pada badan yang sihat.

 ﺧَﻴْﺮُ ﺟَﻠِﻴْﺲٍ ﻓﻲِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻛِﺘَﺎﺏٌ - 14 = Sebaik-baik teman di setiap waktu adalah buku.

 ﻣَﻦْ ﻳَﺰْﺭَﻉْ ﻳَﺤْﺼُﺪْ - 15 = Siapa menanam, dia akan menuai.

 ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻷَﺻْﺤَﺎﺏِ ﻣَﻦْ ﻳَﺪُﻟُّﻚَ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟﺨَﻴْﺮِ - 16 = Sebaik-baik sahabat adalah menunjukkan kepada kebaikan.

 ﻟَﻮْﻻَ ﺍﻟﻌِﻠْﻢُ ﻟَﻜَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛَﺎْﻟﺒَﻬَﺎﺋِﻢِ - 17 = Seandainya tidak ada ilmu nescaya manusia itu seperti binatang.

 ﺍﻟﻌِﻠْﻢُ ﻓﻲِ ﺍﻟﺼِّﻐَﺮِ ﻛَﺎﻟﻨَّﻘْﺶِ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟﺤَﺠَﺮِ - 18 = Ilmu di waktu kecil itu, laksana ukiran di atas batu.

 ﻟَﻦْ ﺗَﺮْﺟِﻊَ ﺍﻷَﻳﺎَّﻡُ ﺍﻟَّﺘﻲِ ﻣَﻀَﺖْ - 19 = Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali.

 ﺗَﻌَﻠَّﻤَﻦْ ﺻَﻐِﻴْﺮًﺍ ﻭَﺍﻋْﻤَﻞْ ﺑِﻪِ ﻛَﺒِﻴْﺮًﺍ - 20 = Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar.

 ﺍﻟﻌِﻠْﻢُ ﺑِﻼَ ﻋَﻤَﻞٍ ﻛَﺎﻟﺸَّﺠَﺮِ ﺑِﻼَ ﺛَﻤَﺮٍ - 21 = Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah.

 ﺍﻻﺗِّﺤَﺎﺩُ ﺃَﺳَﺎﺱُ ﺍﻟﻨَّﺠَﺎﺡِ - 22 = Persatuan itu pangkal keberhasilan.

 ﻻَ ﺗَﺤْﺘَﻘِﺮْ ﻣِﺴْﻜِﻴْﻨًﺎ ﻭَﻛُﻦْ ﻟَﻪُ ﻣُﻌِﻴْﻨﺎً - 23 = Jangan menghina orang miskin tetapi jadilah penolong baginya.

 ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺑِﺎﻷَﺩَﺏِ ﻻَ ﺑِﺎﻟﻨَّﺴَﺐِ - 24 = Kemuliaan itu kerana kebaikan budi pekerti bukan keturunan.

 ﺳَﻼَﻣَﺔُ ﺍﻹِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻓﻲِ ﺣِﻔْﻆِ ﺍﻟﻠِّﺴَان - 25 = Keselamatan manusia itu adalah menjaga lidah.

 ﺁﺩَﺍﺏُ ﺍﻟﻤَﺮْﺀِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺫَﻫَﺒِﻪِ - 26 = Kebaikan budi pekerti seseorang itu lebih baik dari pada emasnya.1 comment: